KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimai

Kvietimai Nr.13, Nr.14, Nr. 15 ir Nr.16 teikti paraiškas

galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.


Kvietimas Nr. 13

Priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ kodas LEADER 19.2-SAVA-8.2.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimo tekstas;

Finansavimo sąlygų aprašas;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

3 priedas EVRK klasifikatoriaus remiamos ir neremiamos veiklos;

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 –2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones gairės

4 priedo Socialinio verslo skaičiuoklė pareiškėjams PILDYMUI (EXCEL formatu)

Kviečiame susipažinti su mokomąją medžiaga Youtube platformoje ir pranešimu Socialinio verslo kūrimas ir plėtra.Kvietimas Nr. 14

Priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimo tekstas;

Finansavimo sąlygų aprašas;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

3 priedas Bendradarbiavimo sutarties forma;

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Kviečiame susipažinti su mokomąja medžiaga Kvietimas Nr. 14 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“


Kvietimas Nr. 15

Priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“

veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimo tekstas;

Finansavimo sąlygų aprašas;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma;

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Kviečiame susipažinti su mokomąja medžiaga Kvietimas Nr. 15 „Jaunimo užimtumo skatinimas“


Kvietimas Nr. 16

Priemonė „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimo tekstas;

Finansavimo sąlygų aprašas;

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

2 priedas Verslo plano forma;

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Europos bendrijos steigimo sutarties 1 priedas

Kombinuotoji nomenklatūra

Pateikiame-Europos-Bendrijos-steigimo-sutarties-I-priedo-ir-kombinuotos-nomenklatūros-naudojimo-instrukciją

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 –2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Kviečiame susipažinti su mokomąja medžiaga Kvietimas Nr. 16 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“