KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Septintame kvietime sulaukta šešių paraiškų

Vietos plėtros strategijos 7 kvietime buvo pateiktos šešios paraiškos pagal strategijos priemonę Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7. Informacija apie pateiktas paraiškas talpinama ČIA.