KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Nauji kvietimai teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė skelbia naujus kvietimus teikti paraiškas. Paraiškas galima teikti pagal pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“. Kvietimas galioja nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. 8:00 val. iki 2018 m. spalio 23 d. 17:00 val. Detalesnė informacija planuojantiems teikti paraiškas:

6 kvietimas. VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

7 kvietimas. VPS priemonės „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.