KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

2016-2022 Strategija

Kauno rajono vietos veiklos grupės atstovaujamos teritorijos vietos plėtros strategija yra parengta siekiant 2016-2022 m. laikotarpiu panaudoti ES ir nacionalines paramos lėšas kaimiškų vietovių plėtrai, kartu telkiant kaimo gyventojus ir ugdant jų gebėjimus veikti kartu.

Informacija apie kvietimus

Strategijos vietos projektai