KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Problemos įgyvendinat vietos plėtros strategijas

Spalio 3 d. Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - Kauno rajono VVG) atstovai kartu su kitų Lietuvos VVG atstovais dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetryte ir kitais šio skyriaus darbuotojais. Susitikimo metu buvo trumpai pristatyta vietos projektų pirkimų vykdymo tvarka pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir pirkimų vykdymo tvarka, kuomet vietos projekto vykdytojas yra ne perkančioji organizacija. Taip pat buvo aptarta probleminiai vietos projektų vertinimo aspektai, atkreiptas dėmesys į dažniausiai pasitaikančias vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problemas susijusias su atrankos kriterijais ir specialiaisiais tinkamumo kriterijais numatytais vietos plėtros strategijose.

Didžiausias diskusijas sukėlė vietos projektų tinkamumo skirti paramą vertinimo etapas, kurį atlieka Agentūra. V. Liukpetrytė informavo, kad šiuo metu Agentūrai pateikta vertinti apie 270 vietos projektų paraiškų. Kai kurie vietos projektai vėluojama įvertinti per tam skirtą 60 dienų terminą. Vertinimo procesas yra sutrikęs dėl darbuotojų trūkumo, vykdomos Agentūros reorganizacijos bei planų perkelti Agentūrą į Kauną. Paskutiniai pateikti vertinimui vietos projektai, geriausiu atveju, esant šios dienos žmogiškiesiems ištekliams, būtų įvertinti tik po 10 mėnesių. Mūsų vietos veiklos grupė rugpjūčio 29 d. yra perdavusi 11 vietos projektų šiam Agentūros vertinimo etapui. Turimomis žiniomis, vertinimas dar nėra pradėtas. Ilgas vertinimo procesas vietos projektų vykdytojams, ypač verslo projektams yra labai žalingas, kadangi suplanuotos veiklos ir priimti įsipareigojimai negalės būti įvykdomi laiku, o tai gali nulemti ir finansinius nuostolius, jeigu projekto vykdytojas yra pasiėmęs paskolą vietos projekto įgyvendinimui. Nuogąstaujama ir dėl galimų teisminių procesų susijusių su vietos projektų vertinimu Agentūroje, kas neigiamai paveiktų vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.

V. Liukpetrytė taip pat informavo, kad dėl anksčiau minėtų priežasčių yra sutrikęs ir mokėjimų prašymų vertinimas. Pavyzdžiui, vienas Kauno rajono VVG vietos projekto mokėjimo prašymas yra perduotas Agentūrai liepos 11 d. ir iki šiol dar nėra gautas finansavimas, net neatlikta patikra vietoje.

Vietos veiklos grupių tinklas (toliau -VVGT), siekdamas spręsti šias problemas bendradarbiauja su Agentūra ir Žemės ūkio ministerija, dalyvauja susitikimuose, kuriuose yra sprendžiamas naujo vertinimo modelio kūrimas, kurio principinis niuansas būtų atgal atiduoti vietos projektų vertinimą vietos veiklos grupėms, panašiai buvo iki 2017 m. rugsėjo 1 d.

Spalio 8 d. yra organizuojamas neeilinis VVGT valdybos posėdis, kuriame bus priimti sprendimai dėl susidariusios situacijos ir pritarimo Agentūros bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos siūlomiems pakeitimams. VVGT valdybos posėdis vyks spalio 8 d. 10.00 val. Nemuno g. 14, Rokuose, Kauno rajone. O spalio 9 d. įvyks trišalis susitikimas Žemės ūkio ministerijoje.