KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pristatėme kvietimus teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė pristatė kvietimus Nr. 3 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra", Nr. 4 "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui" ir Nr.5 "Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas" Kauno rajono bendruomenei. Informaciniai renginiai vyko Karmėlavos, Babtų, Raudondvario, Domeikavos, Alšėnų seniūnijose bei Kauno rajono savivaldybės administracijoje. Informacinių renginių tikslas - skleisti žinią apie galimybę gauti paramą ekonominės veiklos įvairinimui bei paslaugų plėtrai. Kauno rajono vietos veiklos grupė džiaugiasi, kad renginių dalyviai buvo motyvuoti, jau žinantys apie paskelbtus kvietimus. Renginių metu vyko konstruktyvi diskusija bei aiškinamasi aktualūs, su konkrečių vietos projektų teikimu susiję klausimai. Kauno rajono vietos veiklos grupė linki sėkmės rengiant vietos projektų paraiškas bei laukia jų iki 2018 m. gegužės 15 d. 17.00 val.

Informacija Kauno rajono vietos veiklos grupės © 2018. Visos teisės saugomos.