KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Prasidėjo kvietimai teikti paraiškas

Prasidėjo paraiškų priėmimas pagal kvietimus Nr. 17 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir Nr. 18 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“.

Kvietimai galioja nuo 2021 m. vasario 9 d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 8 d. 17.00.

Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas, numatoma skatinti viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine ir kitomis veiklomis kaime, atnaujinimą. Vietos projektais turi būti siekiama didinti socialinę ir ekonominę kaimo žmonių gerovę, gerinti gyvenamąją aplinką, skatinti kaimo gyventojų iniciatyvumą. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga) ir Kauno r. VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos.

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, priemonė skirta smulkiems žemės ūkio produkcijos gamintojams, patiems siekiantiems perdirbti savo pagamintą produkciją ir asocijuotoms organizacijoms (kaimo bendruomenė, žemės ūkio kooperatyvas), kurios perdirbtų savo narių ūkiuose pagamintą produkciją. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos ar mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.), Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis ūkininkas, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo.


Detalesnė informacija apie kvietimą Nr. 17 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“.

Detalesnė informacija apie kvietimą Nr. 18 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“.