KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Po susitikimo su Nacionaline mokėjimo agentūra

Lapkričio 22 dieną Kaune vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) ir vietos veiklos grupių (VVG) atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptarti vietos projektų vertinimo klausimai.


Susitikimas–konferencija buvo surengta atsižvelgiant į rengiamus VVG Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus (toliau - Taisyklės), kurie numato, jog paraiškų vertinimą atliks ne NMA, o pačios VVG. Kaip teigė renginį pradėjęs NMA direktorius Erikas Bėrontas, taisyklių pakeitimas buvo labai reikalingas siekiant visiems labai svarbaus bendro tikslo – kad surinktos VVG paraiškos būtų įvertintos kuo operatyviau, o parama jos gavėjus pasiektų kaip galima greičiau. Primename susidariusią situaciją, kad NMA šiuo metu yra neįvertintų vietos projektų paraiškų, kurias VVG yra perdavę balandžio mėnesį. Kauno r. VVG projektų paraiškas yra perdavusi rugpjūčio pabaigoje, iki šiol NMA nėra pradėtas vertinimo procesas.


Renginio metu NMA Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė ir skyriaus patarėja Jovita Stelmokaitienė pristatė pagrindinius paraiškų vertinimo kriterijus, aptarė vertinimo metu dažniausiai kylančius klausimus, pvz., kokiais atvejais paraiška gali būti atmesta, kada būtina rašyti paklausimą pareiškėjui, į ką reikia atkreipti dėmesį vertinant verslo planą ir kitus darbo, susijusio su paraiškų vertinimu, niuansus.


Po Taisyklių įsigaliojimo gautas projektų paraiškas galės vertinti pačios VVG. Tai gera naujiena visiems. Tačiau nors susidariusios situacijos sprendimas yra sveikintinas, VVG mato problemą, kad įsigaliojus minėtiems Taisyklių pakeitimams išliks neaiški situacija dėl projektų, kurie šiuo metu yra perduoti tinkamumo skirti paramą vertinimui NMA. VVG pasigenda teisinio pagrindo, kuriuo remdamosi galėtų pačios atlikti projektų tinkamumo vertinimą. NMA, kaip paaiškėjo susitikimo–konferencijos metu, taip pat neturi aiškios ir reglamentuotos procedūros, kaip teisingai atlikti NMA šiuo metu su pradelstais vertinimo terminais esančių paraiškų „grąžinimą“ VVG vertinimui. Dar vienas aspektas, kuris neleidžia operatyviai atlikti užtrukusio projektų vertinimo yra tai, kad lygiagrečiai su Taisyklių pakeitimais yra rengiami vidinių procedūrų dokumentų keitimai, o jų patvirtinimas užtruks iki mėnesio laiko. Taigi VVG negali tiesiog imti ir tęsti vertinimo procedūros.


Nacionalinės mokėjimo agentūros fotografija. Visos teisės saugomos ©