KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pirmasis naujos valdybos posėdis

Spalio 17 d. naujai išrinkta Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdyba rinkosi į pirmąjį savo posėdį. Svarbiausias šio posėdžio klausimas buvo - valdybos pirmininko rinkimai. Valdybos pirmininke buvo išrinkta Laimutė Rutkauskienė, Kauno rajono savivaldybės tarybos narė, Čekiškės bendruomenės centro pirmininkė. Valdybos pirmininkės pavaduotoju – Vytautas Juozapavičius, Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenės pirmininkas. Po rinkimų naujieji valdybos nariai buvo supažindinti su valdybos darbo reglamentu, viešų ir privačių interesų deklaravimo klausimu, buvo aptarta posėdžių organizavimo tvarka, nutarta į posėdį kviesti visus VVG narius. Naujieji valdybos nariai diskutavo aktualiu Kauno rajono teritorijos vientisumo įgyvendinant vietos plėtros strategiją klausimu, galimybe ateinančiame 2021-2027 m. laikotarpyje į kaimiškosios VVG teritoriją įtraukti Garliavos miestą. Taip pat buvo nutarta deleguoti VVG pirmininkę Kristiną Švedaitę-Damašę į Kauno regiono plėtros tarybą.

Džiaugiamės aktyvia ir konstruktyvia naujosios valdybos darbo pradžia, linkime sėkmingai eiti šia kryptimi toliau. Juk kaip sakoma, gera pradžia – pusė darbo!