KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Patvirtinti kvietimų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr.7 vietos projektai

Turime džiugių žinių vietos projektų pareiškėjams. Pakeitus vietos projektų paraiškų vertinimo sistemą, šis procesas žymiai paspartėjo. Vasario 8 d. - kovo 14 d. Nacionalinėje mokėjimų agentūroje įvyko penki Projektų atrankos komiteto posėdžiai, kuriuose buvo priimti sprendimai skirti paramą net devyniolikai Kauno rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (VPS) projektų. Parama skirta:

3 kvietimo VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ projektams:

UAB „Ambuka“ „Šeimos klinikos įkūrimas Raudondvario kaime“;

MB „Jorova“ „Baldų gamybos įmonė MB Jorova“;

UAB „Medžio fabrikas Nida“ „Inovacijų diegimas UAB „Medžio fabrikas Nida“ gamybos procese“;

UAB „Valytuvas“ „Valymo verslo sukūrimas Kauno rajone“;

L. Dužinskienė „Linos Dužinskienės Paslaugų paskirties pastato (autoservisas su plovykla) Kauno r. sav. Ringaudų sen., Ringaudų k., Šakių pl. 1 įrengimas“;

S. Sadauskas „L. ir S. Sadauskų kaimo turizmo sodybos plėtra“.


5 kvietimo VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ projektams:

VšĮ Rokų socialinės gerovės centras „Pastato, esančio Kauno r. sav., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 26, atnaujinimas“;

Viešoji įstaiga Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras „Bendruomeninių paslaugų plėtra Zapyškio seniūnijoje“;

Kauno rajono savivaldybės administracija „Kauno r. Raudondvario A. ir A. Kriauzų darželio - mokyklos modernizavimas“;

Kauno rajono savivaldybės administracija „Kauno rajono Ramučių kultūros centro atnaujinimas“.

6 kvietimo VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“:

Asociacija Kulautuvos jaunimo centras „Vanduo ir mes“;

Domeikavos kaimo bendruomenės centras „Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumo ir saviraiškos skatinimas pasitelkus muziką, teatrą ir įdomias asmenybes“;

Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenė „Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau 2019!“;

Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė „Kartu MES tapsime sportiškesni“;

VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“ „Zapyškio, Garliavos apylinkių, Akademijos ir Ringaudų seniūnijų jaunimo užimtumo skatinimas“.


7 kvietimo VPS priemonės „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“:

Asociacija „Užliedžių bendruomenės centras“ „Veikiame puoselėdami tradicijas“;

Babtų bendruomenės centras „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“;

Ežerėlio bendruomenės centras „Kaimynija – krašto bendruomenių atsinaujinimui“;

Kulautuvos bendruomenės centras „Kulautuvos, Batniavos ir Raudondvario bendruomenių tinklo kūrimas“;

Pagynės bendruomenės centras „Babtų, Domeikavos ir Užliedžių seniūnijų jaunimo bendruomeniškumo ir partnerystės skatinimas organizuojant kultūrinius renginius“.

Sveikiname pareiškėjus, įveikusius komplikuotą paraiškų vertinimo etapą ir linkime sklandaus projektų įgyvendinimo. Tuo pačiu primename, kad kovo 26 dieną 15 valandą Kauno rajono vietos veiklos grupė organizuoja mokymus naujiems vietos projektų vykdytojams. Kviečiame registruotis elektroniniu paštu arba telefonu.

Nuotraukose: Kauno rajono VVG pirmininkė K. Švedaitė-Damašė ir UAB "Medžio fabrikas Nida" direktorius G. Matiukas pasirašo paramos sutartį.