KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

​Pasirašytos vietos projektų paramos sutartys

Kauno rajono vietos veiklos grupė, balandžio 12 d. pasirašė vietos projektų vykdymo sutartis su vietos projektų vykdytojais, kurie buvo pateikę projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.1

Sutartis pasirašyta su Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomene, kuriai skirta parama vietos projektui „Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau!“ Projekte numatyta stovykla jaunimui, kurios tikslas skatinti, didinti jaunimo kūrybiškumą, užimtumą, stiprinti bendruomeniškumą bei katalikiškų vertybių puoselėjimą. Šios stovyklos metu paaugliai turės galimybę įgyti pilietiškumo bei socialinio ugdymo kompetencijų, taip pat stiprinti teigiamų vertybių puoselėjimą, tarpusavio supratimą, tuo skatinant paauglių gebėjimą keisti pasaulėžiūrą, įsitraukti į viešąjį gyvenimą, stiprinti ryšius su juos supančia bendruomene.

Dar viena sutartis pasirašyta su Visuomenine organizacija Samylų bendruomenės centras, kuriai skirta parama vietos projektui „Nepaprastosios lenktynės“ Samyluose, Rokuose, Ilgakiemyje, Linksmakalnyje ir Taurakiemyje“. Šio projekto tikslas skatinti aktyvų jaunimo užimtumą. „Nepaprastosiomis lenktynėmis“ siekiama ne tik geriau pažinti savo kraštą, bet ir aktyviai, kūrybiškai praleisti laisvalaikį kartu. Projektas bus vykdomas trimis etapais: pirmiausiai bus renkama informacija, kiekvienai projekte dalyvaujančiai seniūnijai svarbūs objektai, užrašomos legendos, istorijos, sukurti 5 interaktyvūs žemėlapiai, kuriuos bus galima parsisiųsti mobiliuoju telefonu. Antruoju etapu planuojama suburti 5 komandas iš seniūnijų, kuriose vyks „Nepaprastosios lenktynės“, kurių principas – naudojantis virtualiu žemėlapiu, įveikti trasą, surandant pažymėtas lankytinas vietas. Trečias etapas – finalinės lenktynės, kuriose susirungs seniūnijų nugalėtojai. Interaktyvūs žemėlapiai bus patalpinti Kauno rajono turizmo centro portale, ir jais galės naudotis visi norintys įdomiau keliauti po Lietuvą.

Taip pat sutartis pasirašyta su Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“, kuriai skirta parama vietos projektui „Būkime piliečiai – Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo mokykla“. Šiuo projektu siekiama skatinti pilietiškumą ir patriotiškumą, per savo krašto pažinimą ir fizinio aktyvumo didinimą. Projekte numatytos veiklos jaunimui – 2 pažintinės edukacinės ekskursijos Kauno rajone. Jaunimas turės galimybę susipažinti su tradiciniais lietuvių amatais, lietuviškuoju žodžiu. Vienos pagrindinių edukacijų metu jaunimas nusikels į „pogrindį“, kur susipažins su istorijai svarbiu partizaniniu judėjimu, šios edukacijos metu vyks žygis. Taip pat projekte numatyta suorganizuoti motyvuotiems jaunuoliams stovyklą, kurioje vyks įvairios sportinės varžybos, karinės estafetės, diskusijos ir pranešimai pilietiškumo tema.

Įgyvendinantiems projektus linkime gero darbo, drąsių, smalsių ir kūrybingų projektų dalyvių!

Informacija Kauno rajono vietos veiklos grupės © 2018. Visos teisės saugomos.