KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pasirašytos vietos projektų įgyvendinimo sutartys

Birželis Kauno rajono vietos veiklos grupei prasidėjo antrojo kvietimo vietos projektų sutarčių pasirašymu.

2018 m. birželio 5 d. buvo pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis su Kauno rajono savivaldybės administracija. Jai skirta parama vietos projektui „Viešosios erdvės atnaujinimas prie pastato, esančio Instituto g. 20, Raudondvario k., Kauno r.“. Projekto metu bus pagerinta Raudondvario kaimo viešo naudojimo infrastruktūra (įrengta krepšinio, tinklinio, vaikų žaidimo aikštelės, lauko treniruokliai, guminės dangos bėgimo takai su atsispyrimo lenta ir smėlio šuoliaduobe, betoniniai plytelių pėsčiųjų takai su pandusais, pastatomi suoliukai ir šiukšliadėžės, pasodinami medžiai, pastatomi nauji šviestuvai, įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė bei tvora su vartais ir varteliais). Raudondvario kaimo bendruomenės nariai, Raudondvario pradinės mokyklos bei Garliavos meno mokyklos filialo mokiniai bus skatinami naudotis laisvalaikio, poilsio ir sporto infrastruktūra. Projektas įgyvendinimas pagal Kauno rajono 2016 -2022 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.2.

2018 m. birželio 5 d. buvo pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartį su Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacija. Jai skirta parama vietos projektui „Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono jaunimo tarpe“. Projekte numatyta Skatinti aktyvų gyvenimo būdą ir bendruomeniškumą Kauno rajono jaunimo ir jaunų šeimų tarpe. Projekte numatomos veiklos sritys orientuotos į jaunimo užimtumo skatinimą, ryšių su bendruomene didinimą bei įsitraukimą į viešąjį gyvenimą. Numatomos aktyvios veiklos skatins fizinį aktyvumą, o sveikatos specialistų vedamų mokymų metu bus pagilintos sveikos gyvensenos žinios. Projektas įgyvendinimas pagal Kauno rajono 2016 -2022 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.1.

2018 m. birželio 6 d. buvo pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis su Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija. Jai skirta parama vietos projektui „Viešosios erdvės atnaujinimas prie Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos“. Projekto metu bus prisidedama prie Karmėlavos seniūnijos bendruomenės užimtumo, socialinės ir ekonominės gerovės, gyvenamosios aplinkos gerinimo, skatinant aktyvų laisvalaikį ir sveiką gyvenseną, apimant visas amžiaus grupes: vaikų, jaunimo, jaunų šeimų, senjorų. Bus įrengti nauji pėsčiųjų takai, išvedžiota elektros instaliacija, pastatyti žaidybiniai, šachmatų stalai, sūpynės, suoliukai, šiukšliadėžės, įrengta scena. Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos bei Karmėlavos seniūnijos bendruomenės narių užimtumą, socialinę bei ekonominę gerovę didins suformuotos poilsio erdvės bei žaliosios zonos, kuriomis galės laisvai naudotis visi seniūnijos gyventojai kiekvieną dieną. Gimnazijos moksleivių saugumui, prie gimnazijos pastato bus pastatyta nauja tvora su vartais. Projektas įgyvendinimas pagal Kauno rajono 2016 -2022 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.2.

Linkime sėkmės vietos projektų įgyvendinime!