KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pasirašytos naujos paramos sutartys

Šiomis dienomis Kauno rajono vietos veiklos grupėje pasirašytos dar šešios vietos projektų paramos sutartys. Parama suteikta keturiems projektams, kurie skirti infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumo didinti, sukūrimui arba atnaujinimui. Bus atnaujinta keturių gimnazijų lauko sporto infrastruktūra. Tikimės, kad netrukus Babtų, Raudondvario, Karmėlavos Balio Buračo ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijų moksleiviai ir visas šių miestelių jaunimas galės turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį sportuodami naujai sutvarkytuose gimnazijų aikštynuose. Du vietos projektai skirti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui arba energijos efektyvumo didinimui viešosios paskirties pastatuose. Projektai bus įgyvendinami Lapių ir Zapyškio darželiuose, kuriuose bus vykdomi sienų apšiltinimo ir šilumos tiekimo atnaujinimo darbai. Sveikiname pareiškėjus ir linkime sklandžiai ir sėkmingai įgyvendinti projektus!