KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pasibaigė kvietimai teikti paraiškas

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. pasibaigė Kauno rajono kvietimai teikti paraiškas Nr. 13 – 16. Džiaugiamės, kad inovatyvi Kauno rajonui veiklos sritis „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ sulaukė susidomėjimo, gavome 5 projektų paraiškas pagal šią veiklos sritį. Kiek mažiau aktyvios buvo bendruomenės teikdamos veiklos arba vadinamuosius „minkštus“ projektus: sulaukėme 3 paraiškų pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ ir 3 paraiškų pagal veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“. Deja, pagal priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ nesulaukėme nei vienos projekto paraiškos.

Informacija apie 13 kvietimo užregistruotas paraiškas. Informacija apie 14 kvietimo užregistruotas paraiškas. Informacija apie 15 kvietimo užregistruotas paraiškas.