KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pasibaigė kvietimai teikti paraiškas

2018 m. spalio 23 d. Kauno rajono vietos veiklos grupėje pažymėta neeiliniu sujudimu. Šią dieną pasibaigė kvietimai teikti paraiškas Nr. 6 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir Nr. 7 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“.

Galime pasidžiaugti, kad kvietimui Nr. 6 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ pateiktos 7 vietos projektų paraiškos. Kvietimas 7 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ sulaukė 6 vietos projektų paraiškų.

Pateiktiems vietos projektams prasideda atrankos vertinimo etapas. Linkime pareiškėjams greito ir konstruktyvaus vietos projektų vertinimo etapo!