KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pasibaigė kvietimai teikti paraiškas

2018 m. gegužės 15 d. pasibaigė Kauno rajono vietos veiklos grupės kvietimai Nr. 3 „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. 4 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ ir Nr. 5 „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ teikti paraiškas.

Galime pasidžiaugti, kad kvietimui Nr. 5 „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ pateiktos 4 vietos projektų paraiškos, ir tai yra maksimalus šiai veiklos sričiai projektų skaičius, suplanuotas Kauno rajono 2016 -2022 m. vietos plėtros strategijoje. Kvietimas Nr. 3 „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ sulaukė 8 vietos projektų paraiškų. Deja, kvietimui Nr. 4. „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ nepateikta nei viena vietos projekto paraiška.

Linkime pareiškėjams greito ir konstruktyvaus vietos projektų vertinimo etapo!