KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Partnerių iš Lenkijos vizitas

Gegužės 9 dieną pas mus lankėsi Lenkijos vietos veiklos grupės „Lider Pojezierza“ atstovai. Tai ilgamečiai Kauno rajono vietos veiklos grupės partneriai, su kuriais gražiai draugaujame jau ne vienerius metus, įgyvendinome du tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Šį kartą kolegos atvyko, turėdami du tikslus. Pirmasis tikslas - suaktyvinti abiejų vietos veiklos grupių teritorijose esančių policijos įstaigų bendradarbiavimą. Svečių tarpe buvo policijos pareigūnas iš Chošno miesto. Svečiai lankėsi Kauno rajono policijos komisariate ir Lietuvos policijos mokykloje Mastaičiuose, susipažino su šių įstaigų vadovais. Svečiams buvo pristatyta šių įstaigų materialinė bazė, darbo principai, vyko įdomi diskusija apie policijos darbo panašumus ir skirtumus Lenkijoje ir Lietuvoje. Po pietų vyko diskusija apie policijos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą nusikalstamumo prevencijos srityje. Daug minčių šia tema išsakė mūsų valdybos narys Darius Joneikis, kuris yra ne tik policininkas, bendruomenės pareigūnas, bet ir judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriaus pirmininkas. Jis papasakojo apie savo darbo patirtį nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos, darbo su jaunimu srityse. Susitikimo dalyviai aptarė, kad sekantis bendradarbiavimo projektas galėtų būti skirtas šioms veikloms vystyti. Antrasis svečių vizito tikslas - tai pasiruošimo naujam 2021-2027 metų ES investiciniam laikotarpiui. Su svečiais pasikeitėme nuomonėmis, kokios Leader programos reikėtų naujajame laikotarpyje, kokiais principais ji turėtų veikti, kokias sritis finansuoti. Nuomonės sutapo, kad sekančiame laikotarpyje reikalinga daugiafondė Leader programa, kad vietos veiklos grupių rengiama vietos plėtros strategija apimtų ne tik Europos sąjungos Kaimo plėtros fondą, bet ir kitus fondus. Nutarėme spalio mėnesį organizuoti ta tema tarptautinę konferencija, kurioje dalyvautų kuo daugiau Europos sąjungos nacionalinių VVG tinklų atstovų.