KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Rugsėjį įvyko III Lietuvos kaimo parlamento sesija

Rugsėjo 22-23 dienomis, Ukmergės r. Taujėnų dvare vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) ir Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos (LVBOS) organizuota Lietuvos kaimo parlamento III sesija. Renginyje dalyvavo ir Kauno rajono atstovavai, tai Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, valdybos nariai Irena Kubiliūtė-Vedeikienė ir Darius Joneikis, VVG narys Vaclovas Žvirblis bei Kauno rajono savivaldybės atstovė Dovilė Bartašiūnaitė. Žinoma, mūsų rajonui atstovauja ir LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė. Lietuvos kaimo parlamento III sesijos dalyvius pasveikino LR Seimo nariai Guoda Burokienė ir Audrys Šimas, kurie pabrėžė šio renginio svarbą, telkiant visus socialinius partnerius išreiškiant Lietuvos kaimo balsą. Pirmąją dieną pranešimus skaitė: LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius, LR Vidaus reikalų ministerijos viceministras Giedrius Surplys, Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė, Europos kaimo parlamento organizatorius iš Suomijos Kim Smedslund bei LR žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė.

Pranešimuose buvo akcentuota, kad vieni iš pagrindinių šio periodo tikslų - gyventojų įtraukimas į veiklas, kurios prisideda prie ekonomikos augimo kaime, kad būtų kuriama žmonių finansinė gerovė, kad būtų ir toliau puoselėjamas bendruomeninis judėjimas. Buvo keliamas klausimas, kaip išvaduoti bendruomenės savanorius, pavargusius nuo administracinės naštos.

LKBS pirmininkė savo pranešime pristatė situaciją po dviejų Lietuvos kaimo parlamento sesijų. Džiaugėsi, kad valdžios atstovai „nepadeda“, bet tariasi kaip su lygiaverčiais partneriais, klauso ką kalba bendruomenininkai, gal dar ne visada išgirsta, bet tai jau žingsnis į priekį. Ypatingą dėmesį Jolanta Marija Malinauskaitė skyrė bendruomeninio judėjimo idėjai ir dvasiai. Svarbiausia, kad projektai ir ūkinė bendruomenės veikla neužgožtų bendruomeninio judėjimo idėjos, kad svarbiausias tikslas yra rūpestis žmonių gerove, o projektai, ūkinė veikla yra tik priemonės tikslui pasiekti. LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė kalbėjo apie paslaugų perdavimo bendruomenei mechanizmus, apie socialinių paslaugų poreikį bei teikimo galimybes. LR Ūkio ministerijos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė kalbėjo apie verslo situaciją kaime. LR vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys pristatė naujienas apie regioninės plėtros tarybas, kuriose turi tartis ne tik merai, bet visi socialiniai partneriai. LR žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė kalbėjo apie 2014-2020 m. kaimo plėtros programą, LEADER programos įgyvendinimo problematiką bei naujienas. Svečias iš Suomijos, EKP organizatorius, Kim Smedslung, ragino gerai padirbėti ir III sesijos rezoliuciją pateikti Europos kaimo parlamentui. Po pietų kaimo parlamento dalyviai susiskirstę į keturias darbo grupes, tai: 1. 2014-2020 metų LEADER programa: ar tokios mes tikėjomės? 2. Socialinio verslo iššūkiai. 3. Paslaugų perdavimas vietos bendruomenei: mitas ar realybė? 4. Kaimo vizija po 2020 metų. Ir aplankė 12 Ukmergės ir Panevėžio rajono bendruomenių, kur buvo pristatyta 17 sėkmingų 2007 – 2013 metų periode įgyvendintų projektų.

Antrąją parlamento dieną Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius pristatė ES Socialinio verslo reglamentavimą ir geruosius pavyzdžius, LVBOS pirmininkė pristatė atliktą tyrimą „Vietos bendruomeninių organizacijų paslaugų teikimo analizė“, darbo grupių vadovai pristatė pamatytus projektus, iškeltas problemas ir suformulavo svarbiausius uždavinius, ką turime pirmiausiai atlikti mes, bendruomenininkai, kokie svarbiausi sprendimai turi būti priimti vietos, nacionaliniame ir Europos lygmenyje, kad Lietuvos kaimas atsitiestų ir klestėtų. Parlamento pabaigoje LR Seimo narė Guoda Burokienė įteikė aktyviems vietos bendruomenių nariams padėkos raštus. Padėkos raštu apdovanotas ir Kauno rajono Linksmakalnio bendruomenės pirmininkas Vaclovas Žvirblis už sėkmingą bendruomeninio verslo plėtojimą.