KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Partnerių iš Lenkijos vizitas

2017 metų rugsėjo 9 - 11 dienomis pas mus lankėsi partneriai iš Lenkijos vietos veiklos grupės "Lider Pojezierza". Atvyko vicepirmininkas I. Kostka, valdybos nariai E. Mazurek - Januchowska, P. Bohdziewicz ir revizijos komisijos pirmininkas W. Sienkiewicz. Savo ilgamečiams partneriams ir draugams parengėme intensyvią programą. Šeštadienį, rugsėjo 9 dieną susitikome Raudondvario dvare, kur dalyvavome Kauno rajono derliaus šventėje "Rudens sambariai". Po šventės įvyko susitikimas su Kauno rajono meru V. Makūnu ir atsakingais savivaldybės administracijos darbuotojais. Buvo aptariamas pasiruošimas kitais metais vyksiančiam S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 85 - ųjų metinių minėjimui ir bendradarbiavimo projektui "Jie skrenda". Mūsų lakūnų skrydis nutrūko netoli Pšelniko kaimo, kuris yra VVG "Lider pojezierza" teritorijoje, todėl ten labai gerbiamas ir saugomas šių didvyrių atminimas.

Sekmadienį, rugsėjo 10 dieną, įvyko Kauno rajono VVG ir "Lider pojezierza" atstovų darbinis susitikimas. Susitikimo tema - tarptautinio bendradarbiavimo projekto "Jie skrenda" veiklų planavimas ir koordinavimas. Projektas bus įgyvendinamas 2018 metais, jo tikslas - skatinti Kauno rajono ir Myslibužo regiono jaunimo pilietinį ugdymą per aviacijos istorijos pažinimą ir įamžinimą. Po pietų svečiai lankėsi šurmuliuojančioje Kauno mugėje.

Pirmadienį, rugsėjo 11 dieną, svečiai dalyvavo Kauno rajono VVG organizuotoje konferencijoje "Jaunimas kaimo plėtros procesuose", skaitė pranešimą apie jaunimo projektą, kurį įgyvendino su 9 Lenkijos ir 1 Čekojos vietos veiklos grupe. Po konferencijos svečiai išvyko namo.