KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

Lapkričio 7 dieną Rokų laisvalaikio salėje įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) narių visuotinis susirinkimas. Susirinkime buvo svarstomi trys darbotvarkės klausimai - vietos plėtros strategijos keitimas, VVG naujo valdybos nario rinkimai ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos grupės naujų narių rinkimai. Organizacijos pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė pristatė, kokius keitimus siūloma atlikti vietos plėtros strategijoje, kurios įgyvendinimas dabar vykdomas. Gera žinia pareiškėjams, kad vietos veiklos projektai nuo šios galės būti finansuojami iki 95 procentų intensyvumu. Iki tol buvo numatytas maksimalus intensyvumas 80 proc. Tai apsunkindavo pareiškėjus papildomo finansavimo paieška. Taip pat buvo patikslinti strategijos finansinių srautų duomenys. Vienam valdybos nariui atsistatydinus iš užimamų pareigų, vyko rinkimai į atsilaisvinusią vietą. Po atkaklios kovos tarp dviejų kandidatų, VVG valdybos nare buvo išrinkta UAB "Metodas" direktorė ir Raudondvariečių bendruomenės pirmininkė Jurga Petrauskienė. Naujais vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos grupės nariais buvo išrinkti MB "Piprė" vadovė Laura Garšvaitė ir Babtų bendruomenės centro pirmininkė Edita Simonaitienė. Sveikiname kolegas, priėmusius naujus iššūkius ir linkime prasmingų darbų! Susirinkimo pabaigoje buvo pristatyti artėjantys renginiai, apie kuriuos informuosime ir šioje svetainėje.