KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Bendruomeninio verslumo patirtis ir ateities planai

Informacinį renginį tokiu pavadinimu 2017 m. birželio 6 dieną organizavo Kauno rajono vietos veiklos grupė. Renginys buvo skirtas bendruomeninio verslo aktualijoms pristatyti ir aptarti. Aštuonios bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos įgyvendino bendruomeninio verslo projektus ankstesnėje vietos plėtros strategijoje. Renginio metu jos pasidalino įspūdžiais apie tai, kaip jų sukurti verslai gyvuoja šiandien, kokios sėkmės ir nesėkmės lydėjo šią sudėtingą veiklą. VVG atstovai pateikė apibendrintą informaciją apie šių verslų ekonominius rodiklius, projektų įgyvendinimo rodiklius, kurie buvo surinkti pagal užbaigtų projektų metines ataskaitas, nes projektų kontrolinis laikotarpis dar nepasibaigęs. Džiugu, kad visiems pareiškėjams pavyko įgyvendinti projektų paraiškose planuotą rodiklį, susijusi su darbo vietų kūrimu ir beveik visiems rodiklį, susijusį su pajamų uždirbimu. Džiugu, kad daugelis bendruomenių galvoja apie plėtrą ir planuoja naujus projektus, įgyvendinant naująją vietos plėtros strategiją. VVG atstovai pristatė galimybes nevyriausybiniam sektoriui dalyvauti naujosios vietos plėtros strategijos įgyvendinime, teikiant paraiškas socialinio verslo ir kitose priemonėse. Daug buvo diskutuojama apie šiuo metu rengiamą bendruomeninio verslo koncepciją, socialinio verslo plėtros galimybes.