KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

NMA patvirtino paramą vietos projektams

Vasario 8 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (toliau - NMA) vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje buvo svarstomi pareiškėjų, planuojančių įgyvendinti projektus pagal Kauno rajono 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategiją, projektai ir priimti sprendimai dėl paramos skyrimo. NMA priėmė sprendimus skirti paramą VšĮ Rokų socialinės gerovės centro, Viešosios įstaigos Zapyškio bendruomeninių paslaugų centro bei Kauno rajono savivaldybės administracijos pateiktiems projektams pagal VPS veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 bei UAB "MEDŽIO FABRIKAS NIDA" pateiktam projektui pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADEr-19.2-SAVA-8.1.


Šių projektų vertinimo tvarka buvo keičiama jų vertinimo metu – tinkamumo skirti paramą vertinimas perduotas vietos veiklos grupėms, kadangi NMA dėl didelio darbo krūvio nesuspėjo laiku atlikti savo įsipareigojimų. Džiaugiamės, kad pagaliau iš vertinimo etapo šie projektai žengia į įgyvendinimo etapą ir linkime kuo didžiausios sėkmės!