KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2017 m. vasario 7 d. 17.00 val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės...

Sausio 30 dieną vyko Valdybos posėdis

Sausio 30 dieną vyko Kauno rajono vietos veiklos Valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo supažindinta su 2016 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita, pirmininkas V. Zubas pristatė pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitą už 2016 metus. Buvo patvirtinti papildomi visuotinio susirinkimo klausimai, kuriais nuspręsta papildyti esamą visuotinio susirinkimo darbotvarkę. Valdybos nariai patvirtino VPS stebėsenos grupės darbo reglamentą, buvo supažindinta su planuojamo Kvietimo Nr. 01 projektų tinkamumo ir atrankos kriterijais. Aptarti kiti einamieji klausimai.

Valdybos posėdis

Sausio 30 dieną, 16 val. vyks Valdybos posėdis adresu Nemuno g. 14, Rokai, 2 aukštas.

Darbotvarkė

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2016 m. tvirtinimo ir teikimo NMA.

2....

Dalyvauta vietos bendruomenių metų uždarymo renginyje

2016 m. lapkričio 25 d. VVG valdybos pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė ir administracijos vadovė Kristina Švedaitė-Damašė dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos kartu su Vietos veiklos grupių tinklu organizuotame Vietos bendruomenių metų uždarymo renginyje, Naujamiestyje, Panevėžio rajone.

Renginyje dalyvavo Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos nariai, kaimo bendruomenių organizacijų nariai ir vietos veiklos grupių atstovai iš visų Lietuvos apskričių. Taip pat renginyje dalyvavo Vilniaus ir Kauno bendruomenių asociacijų atstovai, ...

Jau žinoma kokioms strategijos priemonėms bus teikiamos paraiškos pirmame kvietime

2016 m. gruodžio 6 dieną vykusiame VVG valdybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl konkrečių vietos plėtros strategijos priemonių ir veiklos sričių įtraukimo į kvietimą Nr. 01. Buvo nutarta į vietos plėtros strategijos kvietimą Nr. 01 įtraukti I prioriteto priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ ir „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“.

Vizitas Lenkijoje

2016 m. spalio 20-22 d. valdybos pirmininkė J. M. Malinauskaitė ir asociacijos pirmininkas, administratorius - konsultantas V. Zubas buvo išvykę į komandiruotę Lenkijoje, lankėsi VVG “Lider Pojezierza” teritorijoje. Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „10 metų vietinių iniciatyvų realizavimo vietos veiklos grupės „Lider pojezierza“ teritorijoje“.

Komandiruotės tikslas - užmegzti arba atnaujinti kontaktus su užsienio šalių (Lenkijos) vietos veiklos grupėmis. Pasikeisti patirtimi vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimais. 2017 metais...

Gruodžio 6 d. vyks valdybos posėdis

Kviečiame į valdybos posėdį, kuris vyks 2016 m. gruodžio 6 d. 16.00 val. Adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Valdybos posėdis išplėstinis, jame gali dalyvauti visi nariai.

Darbotvarkė:

 1. Dėl narių šalinimo.
 2. Dėl konkrečių priemonių ir veiklos sričių įtraukimo į VPS Kvietimą Nr. 01.
 3. Dėl visuotinio-rinkiminio susirinkimo organizavimo.
 4. Dėl susitikimų su savivaldybės atstovais, seniūnais ir bendruomenėmis organizavimo.
 5. Einamieji klausimai

Vietos plėtros strategijos viešinimo konferencija

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2016 m. lapkričio 22 d. surengė strategijos viešinimo konferenciją. Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės meras, seniūnai, bendruomenių atstovai. Renginys buvo skirtas ir Vietos bendruomenių metų pabaigai paminėti. Renginys vyko Raudondvario dvaro menų inkubatoriuje.

Pirmoje renginio dalyje Kauno r. meras Valerijus Makūnas...

Spalio 6 d. vyks valdybos posėdis

Kviečiame į valdybos posėdį, kuris vyks 2016 m. spalio 6 d. 16.00 val. Adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Valdybos posėdis išplėstinis, jame gali dalyvauti visi nariai.

Darbotvarkė:

 1. Dėl 2016-2022 metų vietos plėtros strategijos keitimo.
 2. Dėl VPS konferencijos ir vietos bendruomenių metams skirto renginio organizavimo.
 3. Dėl administracijos ir valdybos narių komandiruotės į Lenkiją.
 4. Dėl nario mokesčio mokėjimo ir narų šalinimo.
 5. Dėl vietos projektų administravimo taisyklių ir I kvietimo planavimo.
 6. Einamieji klausimai.