KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Skelbiamas naujo VVG logotipo kūrimo konkursas

Mūsų organizacija nusprendė atsinaujinti. Šį procesą pradedame naujo organizacijos logotipo sukūrimu. Nesenai buvo patvirtintas nuostabus Kauno rajono ženklas. Tikimės ir mums pavyks atrasti mums tinkantį logotipą. 2017 m. birželio 22 d. vykusiame valdybos posėdyje buvo patvirtinti logotipo kūrimo konkurso nuostatai (toliau – logotipo nuostatai).

Kviečiame visus mūsų narius, bendruomenes ar kitus Kauno rajono gyventojus, kuriems nesvetima VVG veikla, dalintis organizuojamo konkurso informacija ir ieškoti kūrėjų, kurie norėtų dalyvauti konkurse.

Pateikiame trumpą logotipo nuostatų santrauką. Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), teisinis statusas – asociacija, narystės pagrindais jungia daugiau kaip 50 Kauno rajono (išskyrus Garliavos miestą) verslo, nevyriausybinio sektoriaus ir savivaldos organizacijų, kurioms aktualios teritorijos vystymo, plėtros ir gyvenimo sąlygų gerinimo problemos. Konkurso tikslas yra išrinkti logotipą, atitinkantį VVG veiklos pagrindinius principus ir tikslus. VVG principai sutampa su LEADER pagrindiniais principais, nurodytais logotipo nuostatuose. Taip pat VVG tikslai apibūdinti organizacijos įstatuose ir logotipo nuostatuose. Logotipas turi būti originalus ir tik dalyvio (arba dalyvių kolektyvo) sukurtas kūrinys. Logotipas neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neturi nusikalsti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių). Logotipe pageidaujamas pilnas pavadinimas. Užrašas gali būti nebūtinai standartiniu šriftu, bet piešiniais ar kitais grafiniais elementais. Logotipas turėtų būti informatyvus, aiškus ir įsimenantis. Kiekvienas konkurso dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę visą pateiktą kūrinį ar bet kurią jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, gaminti išvestinius produktus, keisti, platinti, perduoti, skelbti, licencijuoti bet kokiomis priemonėmis. Logotipas tampa VVG nuosavybe. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 skirtingus logotipų variantus. Pirmojo konkurso etapo metu dalyviai logotipus pateikia VVG elektroniniu paštu informacija.krvvg@gmail.com iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. Siunčiant konkursinius darbus nurodant temą „logotipo konkursas“ reikia nurodyti savo vardą, pavardę bei telefono numerį ir el. paštą. Logotipas tvirtinamas vyks visuotiniame narių susirinkime. Susirinkimo metu bus apdovanojamas konkurso nugalėtojas. Piniginis prizas nugalėtojui - 100 Eurų. Plačiau apie konkursą skaitykite nuostatuose.

Prašome dalintis informacija ir laukiame darbų.