KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujas kvietimas rajono verslui

Rugsėjo 12 dieną Kauno rajono vietos veiklos grupė pradeda rinkti paraiškas paramai gauti pagal vienuoliktą vietos plėtros strategijos (toliau VPS) įgyvendinimo kvietimą. Kvietimo metu bus renkamos verslo projektų paraiškos pagal VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“. Paraiškas galima teikti iki lapkričio 11 dienos. Išsamesnė informacija pridedama: