KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Spalio 29 dieną Žemės ūkio ministerijoje vyko LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis. Jame dalyvavo Žemės ūkio ministerijos (toliau - ŽŪM), Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA), vietos veiklos grupių (toliau -VVG) ir kiti atstovai. Viceministras Darius Liutikas pristatė darbotvarkę, kurioje buvo vienas esminis klausimas dėl vietos projektų vertinimo modelio keitimo. Šis klausimas svarstomas problemai dėl vietos projektų vertinimo „užstrigimo“, kuriuos pagal patvirtintas vietos projektų administravimo taisykles turi vertinti NMA. Šiuo metu NMA yra 306 vietos projektų paraiškos (kurios kasdien pasipildo naujomis), o 256 paraiškas jau vėluojama įvertinti pagal nustatytus terminus. Tokia situacija neramina VVG ir vietos pareiškėjus, bei pačią NMA.

Po diskusijų ir kitų ES šalių vertinimo patirties aptarimo buvo nuspręsta pritarti siūlomam vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, vertinimo modelio pakeitimui. Pavesti ŽŪM parengti Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimo projektą ir kuo skubiau jį pateikti NMA ir VVG tinklui derinti. NMA pavesta horizontaliai rengti vietos projektų vertinimo procedūrų aprašus bei klausimynus, skirtus VVG vertinimui.

Naujame vietos projektų vertinimo modelyje išlieka sąlyga, kad NMA bet kuriuo projekto vertinimo ar įgyvendinimo metu gali paimti kontroliniam patikrinimui atsirinktą imtį pvz. iki 5 proc. vietos projektų paraiškų. Projekto atrankos komitetai (toliau – PAK) bus organizuojami du. Pirmasis VVG kolegialaus valdymo organo, tvirtinant projektų pridėtinės vertės (paskirtų kokybės balų) vertinimą, antrasis PAK vyks NMA, VVG atlikus projekto tinkamumo vertinimą. Naujas projektų vertinimo modelis įsigalios po taisyklių patvirtinimo (planuojama iki gruodžio vidurio) ir galės būti taikomas ir dabar skelbiamiems kvietimams.

Dėl šiuo metu NMA „užstrigusių“ vietos projektų paraiškų yra planuojamas VVG ir NMA darbinis susitikimas, kuriame bus svarstomos galimybės procedūroms pagreitinti.

Belieka tikėtis, kad priimti sprendimai leis pagreitinti ne tik vietos projektų vertinimą, bet ir įgyvendinimą.