KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimo Nr. 2 paraiškų vertinimas

Atlikus pirminių paraiškų vertinimą, Kvietimo Nr. 2 keturi pareiškėjai (iš šešių, pateikusių pirmines paraiškas) įgijo teisę teikti galutines paraiškas. Visi atrinkti pareiškėjai galutines paraiškas pateikė. Jau įvyko šių paraiškų administracinis vertinimas, visos paraiškos įvertintos teigiamas. Šiuo metu vyksta galutinių paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas.

INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS