KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas Nr. 20 Jaunimo užimtumo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

o 1 priedas Vietos projekto paraiška

o 2 priedas Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

· Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės