KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas Nr. 19 Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

o 1 priedas Vietos projekto paraiška

o 2 priedas Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

o 3 priedas Pavyzdinė bendradarbiavimo sutarties forma

· Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės