KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimai


Kvietimai Nr.17 ir Nr.18 teikti paraiškas

galioja nuo 2021 m. vasario 9 d. 8 val. 00 min. iki 2021 m. balandžio 8 d. 17 val. 00 min.


Kvietimas Nr. 17

Priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimuiveiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2.

Kvietimo tekstas

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.


Kvietimas Nr. 18

Priemonė „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimo tekstas

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

2 priedas Verslo plano forma

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.

Europos bendrijos steigimo sutarties 1 priedas

Kombinuotoji nomenklatūra

Pateikiame-Europos-Bendrijos-steigimo-sutarties-I-priedo-ir-kombinuotos-nomenklatūros-naudojimo-instrukciją

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 –2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika


Kvietimai Nr. 19 ir Nr. 20 teikti paraiškas

galioja nuo 2021 m. kovo 1 d. 8 val. 00 min. iki 2021 m. balandžio 15 d. 17 val. 00 min.


Kvietimas Nr. 19

Priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

Kvietimo tekstas

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma

3 priedas Bendradarbiavimo sutarties forma

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.


Kvietimas Nr. 20

Priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesusveiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

Kvietimo tekstas

Finansavimo sąlygų aprašas

1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.