KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kviečiame į visuotinį narių susirinkimą balandžio 12 d.

2018 m. balandžio 12 d. 16.30 val. adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas (Raudondvario oranžerija) organizuojamas visuotinis Kauno rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 pristatymo nariams;

  2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2017 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

  3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2017 m. tvirtinimo.

  4. Dėl 2017 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo.

  5. Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!