KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kviečiame į mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus "Bendruomeninės veiklos dokumentų rengimas ir tvarkymas“. Mokymai vyks 2018 m. gegužės 24 d. 9.00 val., Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, lektorė – S. Vengraitytė (UAB „Pokyčių valdymas“).

Mokymų metu bus aptariama bendrieji dokumentų rengimo (spausdinimo) reikalavimai, dokumentų rekvizitai, jų įforminimo reikalavimai, siunčiamų dokumentų (raštų, dalykinių laiškų, pažymų, įgaliojimų) rengimo ir įforminimo reikalavimai, vidaus dokumentų (aktų, protokolų, pažymų) rengimo ir įforminimo reikalavimai, įsakymų ir įsakymai tvirtinamų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai, dokumentų antrųjų egzempliorių ir išrašų įforminimas, dokumentų apskaita ir tvarkymas kalendorinių metų eigoje, siunčiamų, gaunamų, vidaus dokumentų ir įsakymų apskaita: racionalus registrų kiekis, registrų turinys, galimos laikmenos, registrų saugojimo terminai, dokumentų bylų sudarymo reikalavimai, užbaigtų bylų tvarkymas pasibaigus kalendoriniams metams, trumpo ir ilgo saugojimo dokumentų bylų tvarkymas, bylų atrinkimas saugojimui ir naikinimui, minimalių saugojimo terminų pratęsimo įforminimas, bylų, kurių saugojimo terminai pasibaigė, naikinimas, užbaigtų bylų apskaita.


Dalyvių registracija vykdoma el. paštu: projektai.krvvg@gmail.com arba telefonais 861411957 ir 837436002 iki gegužės 21 d. 12.00 val. Vietų skaičius ribotas, todėl kviečiame registruotis iš anksto. Surinkus reikiamą dalyvių skaičių registracija stabdoma. Registruojantis nurodykite savo vardą, pavardę ir kokią organizaciją atstovaujate bei kontaktinį numerį.