KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kviečiame į informacinį renginį

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įgyvendindama „Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją“

2018 m. rugsėjo 5 d. 14.00 val.

Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

K V I E Č I A

į INFORMACINĮ RENGINĮ,

„Kvietimų teikti paraiškas Nr. 6 ir Nr. 7 pristatymas Kauno rajono bendruomenei“

Renginio programa