KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kauno rajono vietos veiklos grupės kvietimų Nr. 14 – Nr. 16 pristatymas

Kviečiame dalyvauti informaciniame renginyje. Renginys, skirtas ketinantiems teikti paraiškas Kauno rajono vietos veiklos grupei pagal šiuos kvietimus:

Kvietimas Nr. 14 "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje" (tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti nevyriausybinė organizacija (teisinė forma asociacija ar viešoji įstaiga)). Kvietimo dokumentai;

Kvietimas Nr. 15 "Jaunimo užimtumo skatinimas" (tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti nevyriausybinė organizacija (teisinė forma asociacija ar viešoji įstaiga)). Kvietimo dokumentai;

Kvietimas Nr. 16 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui" (tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti nevyriausybinė organizacija, privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys). Kvietimo dokumentai.

Kvietimai teikti paraiškas galios nuo 2020-08-03 iki 2020-09-30.

Kviečiame registruotis į renginį iki rugpjūčio 11 d. 15.00 val. telefonu +37061411957 arba el. paštu projektai.krvvg@gmail.com