KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendina vietos projektą

Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenė, įgyvendindama projektą „Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau!“ Nr. KAUN-LEADER-6B-J-1-3, kartu su partneriais Labdaros ir paramos fondu „Nemuno krašto vaikai“ ir Čekiškės bendruomenės centru suorganizavo vasaros stovyklą -„Kauno rajono jaunime - esi vertas daugiau!“. Į stovyklą buvo pakviesta 70 dalyvių. Padubysio kaime penkias dienas paaugliai turėjo galimybę įgyti pilietiškumo bei socialinio ugdymo kompetencijų taip pat stiprinti teigiamų, tokių kaip: krikščioniškų vertybių puoselėjimą, tarpusavio supratimą, tuo skatinant paauglių gebėjimą keisti pasaulėžiūrą, įsitraukti į viešąjį gyvenimą, stiprinti ryšius su juos supančia vietos bendruomene, tuo buvo norima paskatinti didinti kaimo gyvybingumą, jaunimo norą užsiimti naujomis veiklomis bei tęsti šias veiklas kaime. Daug dėmesio buvo skiriama pokalbiams mažose grupelėse. Taip pat vyko daug komandinių užduočių, leidžiančių užmegzti draugišką ryšį su bendraminčiais. Stovykloje lankėsi skirtingų profesijų žmonės, kurie dalinosi savo patirtimi ir žiniomis, buvo paliestos svarbios temos: alkoholis, narkotinės medžiagos, skaistumas, tėvų pagarba, meilė tėvynei.

Projektas finansuotas pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės „Kauno rajono 2016-2022 vietos plėtros strategijos“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ taip pat iš Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos 2018 m. projektų finansavimo konkurso lėšų.