KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau!

Pareiškėjas - Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenė.

Partneriai - Labdaros ir paramos fondas „Nemuno krašto vaikai“, Čekiškės bendruomenės centras.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta - Kauno r. VVG teritorija.

Vietos projekto tikslas - skatinti jaunimo kūrybiškumą, užimtumą, stiprinti bendruomeniškumą bei katalikiškų vertybių puoselėjimą. Į kūrybinius procesus įtraukiant paauglius iš socialiai remtinų, daugiavaikių bei probleminių šeimų, bus siekiama ugdyti tarpusavio supratimą, gebėjimą analizuoti ir suvokti skirtingų žmonių individualius elgesio ypatumus, analizuoti visuomenės problemas.

Vietos projekto veikla. Įgyvendinant projektą buvo organizuota 5 dienų jaunimo stovykla, kurioje dalyvavo jaunimas, atstovaujantis, projekto pareiškėją ir jo partnerius. Stovyklos metu dalyviai įgijo pilietiškumo bei socialinio ugdymo kompetencijų, sustiprino krikščioniškų vertybių puoselėjimą, tarpusavio supratimą, taip pat buvo skatinamas paauglių gebėjimas keisti pasaulėžiūrą, įsitraukti į viešąjį gyvenimą, stiprinant ryšius su juos supančia vietos bendruomene, siekiant didinti kaimo gyvybingumą, jaunimo norą užsiimti naujomis veiklomis bei tęsti veiklas kaime.

Stovykloje dalyvavo 55 vaikai ir jaunimo atstovai iš 3 seniūnijų.

Projekto vertė 16 150,00 eurų.

Paramos suma - 12 920,00 eurų.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2018 m. balandžio 16 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2018 m. spalio 1 d.