KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kauno rajone atveriamos durys gauti paramą nevyriausybinėms organizacijoms

Kauno rajono VVG džiaugiasi nauja patirtimi – vakar, t. y. gegužės 26 d., sėkmingai įvyko pirmasis nuotolinis informacinis renginys apie ES paramos galimybes nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – NVO) įgyvendinant Kauno rajono VVG vietos plėtros strategiją. Motyvuota dalyvių auditorija ir aktualūs pranešimai lėmė konstruktyvų darbą renginio metu.

Administracijos darbuotojai pristatė planuojamų rudens kvietimų teikti paraiškas priemones ir veiklos sritis. Ruoštis kvietimams turėtų pradėti tos NVO, kurios nori didinti jaunimo užimtumą, plėtoti bendruomenių partnerystę ar vykdyti socialinį verslą.

Detalizuojant konkrečias priemones ir veiklos sritis, norėtųsi pažymėti, kad veiklos sričiai „Jaunimo užimtumo skatinimas“ turime 59 047,06 Eur, o tai reiškia, kad galėsime finansuoti keturis projektus, jeigu juose bus prašoma maksimalios (15 000,00 Eur) paramos sumos. Priemonei „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ turime 125 630,00 Eur, galėsime finansuoti aštuonis maksimalios paramos sumos (15 000,00 Eur) projektus. Projektų atrankos balai liks nepakitę, tinkamumo finansuoti sąlygos taip pat planuojama, kad išliks tokios pačios, kaip ir ankstesniuose kvietimuose. Tačiau nauja bus tai, kad jei projekto finansavimo šaltinis bus savanoriški darbai, tai už juos turės būti atsiskaitoma naudojant „NMA Agro“ programėlę. Papildoma nauja tinkamumo sąlyga planuojama siekiant inovatyvesnių projektų - pareiškėjas neturėtų būti įgyvendinęs projekto, finansuoto Kauno rajono VVG, kurio idėja, tikslas ir veiklos tapačios naujai teikiamam projektui. Taip pat nauja šiuose projektuose bus tai, kad atsiras nauja tinkamų finansuoti išlaidų kategorija – netiesioginės išlaidos. Įgyvendinant projektus daugeliui kildavo nemažai rūpesčių dėl papildomų lėšų reikalingų projekto metu įsigytam turtui apdrausti, transporto ar ryšių išlaidoms kompensuoti. Šiuos rūpesčius padės išspręsti netiesioginės išlaidos.

Renginio metu buvo pristatyta inovatyviausia Kauno rajono VVG veiklos sritis „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Projektai, kurie bus pateikti pagal šį kvietimą bus pirmieji Kauno rajone finansuojami socialinio verslo projektai. Pradžioje buvo trumpai apžvelgiama, kas yra socialinis verslas, kokie jo kriterijai bei galimi modeliai. Atkreiptinas dėmesys, kad veiklos sričiai „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ turime 192 000,00 Eur ir galėsime finansuoti keturis projektus, jeigu juose bus prašoma maksimalios (48 000,00 Eur) paramos sumos. Į paramą galės pretenduoti Kauno rajono VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga). Atrankos balai ir visos finansavimo sąlygos bus tvirtinami artimiausiu metu vysiančiam valdybos posėdyje. Norime akcentuoti tuos kriterijus, kurie yra mūsų strategijoje, tai reiškia, kad jie keičiami nebus. Atrankos balai bus suteikiami už didesnį naujų darbo vietų (etatų) skaičių, darbo vietas sukurtas jaunimui iki 29 m., bei už tai, kad projektas apims daugiau tikslinių grupių. Tinkamumo kriterijai – įgyvendinus projektą privalės būti sukurta bent 1 darbo vieta, projektas turės atitikti Socialinio verslo koncepciją ir Socialinio verslo vykdymo gaires bei pareiškėjas turi turėti administracinius gebėjimus projekto įgyvendinimui. Žinoma, bus taikomi ir visi privalomi reikalavimai, nurodyti Vietos projektų administravimo taisyklėse.

Jeigu Jums aktualios šios priemonės, ketinate rengti paraiškas, kviečiame visais iškilusiais klausimais konsultuotis. Mes siūlome aktyviai naudotis nuotolinėmis vaizdo konsultacijomis, o taip pat galimybe atvykti pas Jus išsamiai konsultacijai – diskusijai dėl konkrečios Jūsų organizacijos turimos projekto idėjos.

Kviečiame susipažinti su informacinio renginio medžiaga Youtube platformoje

Renginio pranešimai: Jaunimo užimtumo skatinimas, Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje, Socialinio verslo kūrimas ir plėtra.