KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kauno r. VVG valdymas jaunimo rankose!

Rugsėjo 21 dieną vyko Kauno rajono vietos veiklos grupės naujos valdybos narių posėdis. Svarbiausias klausimas buvo išsirinkti naująjį valdybos pirmininką. Į valdybos pirmininkus buvo pasiūlytos trys kandidatūros: Dariaus Joneikio, Tado Venskūno ir Pauliaus Visocko. Atviru balsavimu išrinktas Tadas Venskūnas, atstovaujantis Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą. Naujasis pirmininkas Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyboje jau 3 metai iš eilės, aktyviai dalyvauja VVG veikloje, dirba su Kauno rajono jaunimu, yra Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalusis stalas“ pirmininkas, Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriaus stebėtojų tarybos pirmininkas ir Vietos jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorius. Valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Paulius Visockas Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Po rinkimų naujieji valdybos nariai buvo supažindinti su valdybos darbo reglamentu, viešų ir privačių interesų deklaravimo klausimu. Posėdyje nutarta, kaip bus organizuojami posėdžiai, apsvarstytas naujo nario priėmimo klausimas. Taip pat pritarta Kauno r. VVG pirmininkės K. Švedaitės-Damašė siūlytoms Kvietimo Nr. 3 veiklos sritims, aptarti kiti einamieji klausimai.