KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Jaunimo užimtumo skatinimas

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Kodas

Pastabos

Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“

Būkime piliečiai – Kauno rajono jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo mokykla

KAUN-LEADER-6B-J-1-2

Projektas baigtas įgyvendinti

Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenė

Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau!

KAUN-LEADER-6B-J-1-3

Projektas baigtas įgyvendinti

Visuomeninė organizacija Samylų bendruomenės centras

„Nepaprastosios lenktynės“ Samyluose, Rokuose, Ilgakiemyje, Linksmakalnyje ir Taurakiemyje

KAUN-LEADER-6B-J-1-5

Projektas įgyvendinamas

Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė

100 sporto akimirkų Kauno rajonui

KAUN-LEADER-6B-J-2-3

Projektas įgyvendinamas

Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacija

Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono jaunimo tarpe

KAUN-LEADER-6B-J-2-4

Projektas įgyvendinamas