KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

2019 m. vasario 7 d. Raudondvario oranžerijoje įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Nariams buvo pristatyta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga bei 2019 metais planuojami kvietimai. Vietos veiklos grupės nariai patvirtino pirmininkės ir valdybos veiklos ataskaitą už 2018 metus, finansinę ir revizoriaus ataskaitas, taip pat aptarė organizacijos veiklos gaires 2019 metais. Įvyko ir pirmininko rinkimai. Antrai kadencijai vietos veiklos grupės pirmininke buvo išrinkta Kristina Švedaitė-Damašė.


Prieš visuotinį narių susirinkimą vyko valdybos posėdis, kuriame buvo tvirtinamas neaktyvių narių šalinimas. Taip pat vyko projektų atrankos posėdis, kuriame valdybos nariai patvirtinto Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenės vietos projektą.


Džiaugiamės savo narių aktyviu dalyvavimu visuotiniame narių susirinkime. Ačiū Jums už diskusijas, šypsenas, klausimus ir pasitikėjimą. Iki susitikimų!