KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

2018 m. balandžio 12 d. Raudondvario oranžerijoje įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė pristatė kvietimus teikti paraiškas Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 pagal priemones „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ ir „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“. Vietos veiklos grupės nariai patvirtino pirmininkės ir valdybos veiklos ataskaitą už 2017 metus, finansinę ir revizoriaus ataskaitas taip pat aptarė organizacijos veiklos perspektyvas.

Informacija Kauno rajono vietos veiklos grupės © 2018. Visos teisės saugomos.