KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko valdybos posėdis

Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyba balandžio 24 d. susirinko į posėdį, kuriame patvirtino finansavimų sąlygų aprašus Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) veiklos sritims „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.2., „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.3 ir VPS priemonei „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-9.

Posėdžio metu buvo pakeisti Kvietimo Nr. 1 VPS veiklos srities „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.2, Kvietimo Nr. 2. VPS veiklos srities „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.2 ir Kvietimo Nr. 5. VPS veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.1 finansavimo sąlygų aprašai. Esminis pakeitimas - projektų kontrolės laikotarpis sutrumpintas iki 3 metų.

Valdybos nariams buvo pristatytas projektas „Atrask save“, kuris bus teikiamas Jaunimo reikalų departamento paskelbtam Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų konkursui, aptartos narystės Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje perspektyvos.