KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdžiai

2018 m. gegužės 9 d. įvyko valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta paramos skyrimas projektams, pateiktiems pagal Kauno rajono vietos plėtros 2016 - 2022 m. strategijos kvietimą teikti paraiškas Nr. 2, taip pat aptarti klausimai dėl dalyvavimo Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje, parodoje „Agrobalt“.

Projektų atrankos komiteto posėdyje buvo paskirta parama Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos, Kauno rajono savivaldybės administracijos, Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacijos bei Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenės projektams. Taip pat patvirtinta neigiama projekto vertintojų išvada VšĮ „Panevėžiuko parapijiečiai“ pateiktam vietos projektui.