KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas liepos 18 d. susirinko į posėdį, kuriame svarstė vietos projektų paraiškas, pateiktas kvietimo Nr. 8 „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ ir kvietimo Nr. 9 „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ metu.

Posėdyje buvo svarstyti 4 vietos projektai pagal veiklos sritį „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“. Visiems šiems projektams, projektų atrankos komitetas, remdamasis vertintojų išvadomis, pritarė ir rekomendavo juos teikti kitam vertinimo etapui t. y. tinkamumo skirti paramą etapui. Šie projektai yra: Kauno rajono savivaldybės administracijos „Kauno r. Babtų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas“ ir „Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“, Kauno r. Raudondvario gimnazijos „Kauno r. Raudondvario gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“ ir Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos „Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos sporto infrastruktūros atnaujinimas“.

Veiklos srities „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ dviems pateiktiems projektams, remiantis vertintojų išvadomis, buvo pritarta ir rekomenduota juos teikti kitam vertinimo etapui t. y. tinkamumo skirti paramą etapui. Šie projektai yra: Kauno r. Lapių lopšelis-darželio „Kauno r. Lapių lopšelio – darželio infrastruktūros modernizavimas“ ir Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos „Kauno r. Zapyškio pagrindinės mokyklos pastato, esančio Šviesos g. 16, Kluoniškių k. infrastruktūros modernizavimas“.

Valdybos posėdžio metu buvo pristatyta tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėja, galimi vietos veiklos grupių veiklos modeliai 2021-2027 metų laikotarpyje, aptarti artėjantys renginiai: valdybos posėdis, visuotinis narių susirinkimas ir tarptautinė konferencija. Valdyba, atsižvelgdama į Margininkų bendruomenės prašymą, pašalino šią organizaciją iš narių.