KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas sausio 22 d. susirinko į posėdį, kuriame svarstė vietos projektų paraiškas, pateiktas kvietimo Nr. 6 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir kvietimo Nr. 7 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ metu. Šis posėdis buvo pirmasis pagal vėl pakeistą vietos projektų administravimo tvarką, kuomet vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas tvirtina tik naudos ir kokybės balus, vertintojų suteiktus vietos projektams, bei rekomenduoja perduoti projektus į kitą vertinimo etapą - tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą.

Posėdžio metu buvo svarstyti 6 vietos projektai pagal veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“. Keturiems projektams Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas, remdamasis vietos projektų vertintojų išvadomis, pritarė ir rekomendavo juos teikti kitam vertinimo etapui. Šie projektai yra: VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“ vietos projektas „Zapyškio, Garliavos apylinkių, Akademijos ir Ringaudų seniūnijų jaunimo užimtumo skatinimas“, Domeikavos kaimo bendruomenės centro vietos projektas „Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumo ir saviraiškos skatinimas pasitelkus muziką, teatrą ir įdomias asmenybes“, Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenės vietos projektas „Kartu MES tapsime sportiškesni“, asociacijos Kulautuvos jaunimo centro vietos projektas „Vanduo ir mes“. Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenės vietos projekto „Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau 2019!“ svarstymą buvo nutarta nukelti į kitą projektų atrankos komiteto posėdį, kadangi dėl galimo viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nusišalinus vienam projektų atrankos komiteto nariui, neužteko kvorumo priimti teisėtą sprendimą. Asociacijos Domeikavos vaikų ir dienos centro „Neris“ pateiktam vietos projektui „Kūrybinių, meninių bei kultūrinių gabumų ugdymas, sukuriant unikalius veiklos darbų išraiškos rezultatus“, remiantis vietos projektų vertintojų išvadomis, buvo nepritarta ir rekomenduota jo neperduoti į kitą vertinimo etapą.

Veiklos srities „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ visiems penkiems pateiktiems projektams, remiantis vietos projektų vertintojų išvadomis, buvo pritarta ir rekomenduota juos teikti kitam vertinimo etapui. Šie projektai yra: Ežerėlio bendruomenės centro vietos projektas „Kaimynija – krašto bendruomenių atsinaujinimui“, asociacijos „Užliedžių bendruomenės centras“ vietos projektas „Veikiame puoselėdami tradicijas“, Babtų bendruomenės centro vietos projektas „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“, Pagynės bendruomenės centro vietos projektas „Babtų, Domeikavos ir Užliedžių seniūnijų jaunimo bendruomeniškumo ir partnerystės skatinimas organizuojant kultūrinius renginius“, Kulautuvos bendruomenės centro vietos projekto „Kulautuvos, Batniavos ir Raudondvario bendruomenių tinklo kūrimas“.

Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinta vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m., pirmininko ir valdybos veiklos ataskaita už 2018 m., veiklos planas 2019 metams bei nutarta vasario 7 d. organizuoti visuotinį narių susirinkimą.