KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

2018 m. kovo 27 d. įvyko pirmasis projektų atrankos komiteto posėdis įgyvendinant vietos plėtros strategiją "Kauno rajono vietos plėtros 2016 - 2022 m. strategija". Buvo paskirta parama Ringaudų bendruomenės centro, Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos "Apvalusis stalas", Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenės ir Visuomeninės organizacijos Samylų bendruomenės centro projektams.

Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinti finansavimo sąlygų aprašai kvietimams teikti paraiškas Nr. 3 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra", Nr. 4 "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui" ir Nr. 5 "Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas". Nutarta šaukti visuotinį narių susirinkimą, patvirtina pirmininko bei valdybos veiklos ataskaita už 2017 metus ir 2018 metų veiklos planas, svarstyti kiti klausimai.

Informacija Kauno rajono vietos veiklos grupės © 2018. Visos teisės saugomos.