KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko mūsų visuotinis narių susirinkimas

Vasario 9 d. nuotoliniu būdu Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) nariai dalyvavo visuotiniame narių susirinkime.


Jo metu buvo patvirtintos veiklos, finansinės ir revizoriaus ataskaitos. Pristatyta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga. Pateikta užbaigtų projektų informacija, pristatyta paskelbti ir planuojami skelbti kvietimai teikti paraiškas (šią informaciją galite rasti mūsų Facebook puslapyje ir interneto svetainėje). Nariai informuoti apie galimybes dalyvauti VVG teritorinio bendradarbiavimo projektų veiklose. Pradedame įgyvendinti šiuos teritorinio bendradarbiavimo projektus: „Žydinti Lietuva“, „Pažangaus kaimo tinklaveika“, „LEADER idėjų tinklaveika“.


Susirinkimo metu dar dviejų metų kadencijai VVG pirmininke išrinkta Kristina Švedaitė. Pirmininkė išrinkta vienbalsiai.


Kristina Švedaitė padėkojo nariams už dalyvavimą, pasitikėjimą ir bendradarbiavimą: „Susirinkimo metu Jūs tarėte žodį AČIŪ už pagalbą ir konsultacijas įgyvendinant projektus bei sėkmingą strategijos įgyvendinimą, o mes sakome - AČIŪ JUMS, kad esate, nes MES tai visi JŪS (NARIAI)“.