KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko mokymai "Vietos projektų idėjų generavimas, įgyvendinimas ir valdymas"

2018 m. gegužės 8 d. Nemuno g. 14, Rokuose įvyko mokymai potencialiems vietos projektų teikėjams „Vietos projektų idėjų generavimas, įgyvendinimas ir valdymas“, kuriuos vedė lektorė – Ieva Adomaitytė-Subačienė.

Mokymų metu buvo aptariama vietos projektų idėjų generavimas, projekto poreikių išsiaiškinimas, vietos projektų idėjų loginė matrica, efektyvus projektų idėjų valdymas – reikalavimai ir praktika, paramos gavėjo pareigos ir atsakomybė, projekto idėjų įgyvendinimo neatitikčių valdymas.


Tema mokymų dalyviams aktuali, kadangi potencialūs pareiškėjai ruošiasi artėjantiems Kauno rajono vietos veikos grupės kvietimams teikti paraiškas pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ bei veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“. Dalyviai aktyviai domėjosi projektų idėjų generavimo, poreikių išsiaiškinimo aspektais, džiaugėsi naudingais lektorės praktiniais pavyzdžiais.