KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko mokymai „Viešieji pirkimai pradedantiesiems“

2017 m. gruodžio 6 d. Kauno rajono VVG vyko paskutiniai mokymai šiais metais, skirti pradedantiems darbus viešųjų pirkimų organizatoriams. Lektorius Tomas Seikalis supažindino dalyvius nuo ko reikia pradėti viešuosius pirkimus, kaip juos organizuoti. Daugiausiai dėmesio skirta mažos vertės pirkimams vykdyti. Lektorius pabrėžė, kad Mažos vertės pirkimų aprašas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis vykdomi mažos vertės pirkimai ir, kad nebereikia organizacijoms tvirtintis savo tvarkų, kadangi jos dubliuotųsi su šiuo aprašu ir organizacijos pasitvirtinta tvarka teisiniu požiūriu nėra svarbesnė nei šis aprašas.

Lektorius pristatė mažos vertės elektroninių pirkimų ypatumus perkančiosioms organizacijoms, mokė kaip skelbti pirkimo skelbimą ir jo sąlygas. Mokymų pabaigoje lektorius parodė, kaip vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimą CPO elektroniniame kataloge.