KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įvyko mokymai tema „Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2018 m. įgyvendinant VPS“

Lapkričio 6 dieną įvyko mokymai, tiesiogiai susiję su administracijos darbuotojų funkcijomis tema „Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2018 m. įgyvendinant VPS“. Mokymus vedė UAB „Juridicum“ lektorė – Rasa Rockinienė. Lektorė kalbėjo apie elektroninių dokumentų valdymo proceso teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Vadovo atsakomybę, dokumentų valdymo procesų organizavimą, reglamentavimą ir įteisinimą įstaigoje. Dokumentų valdymo įstaigoje procedūrą, tvarką. Elektroninio dokumento sąvoką, rūšis, elektroninių parašų praktinį naudojimą. ADOC-V1.0 dokumentų tikrinimą, registravimą, sudarymą ir saugojimą. Lektorė pristatė nemokamas ir mokamas elektroninių dokumentų valdymo sistemas, kalbėjo apie jų privalomas ir galimas funkcijas.

Buvo paliesta labai svarbi tema - popierinių dokumentų proceso perkėlimas į elektroninius. Galimi sunkumai su įsigytomis sistemomis, darbuotojų adaptacija. Lektorė praktiškai parodė kaip registruojami ir tvarkomi elektroniniai dokumentai, aptarė užbaigtų bylų apskaitą, elektroninių dokumentų saugojimą, pokyčius dokumentacijos plane, registrų sąraše, apyrašuose.

Ačiū dalyvavusiems. Sėkmės Jūsų darbuose pritaikant įgytas naujas žinias.